• 300 pkt. -ZAJĄCZEK przy zakupie dowolnego produktu